Ελληνικά γυαλιά από ξύλο

Η ενασχόληση με το ξύλο για νέο ελληνικό brand Maragu δεν είναι νέα υπόθεση, αντίθετα αποτελεί την κινητήριο δύναμη της ομάδας για περισσότερα από 50 χρόνια, καθώς στην κατασκευή των γυαλιών της από ξύλο συμπυκνώνεται η εμπειρία, η σοφία και το μεράκι δύο γενεών μαραγκών. Με την υπογραφή και την καλλιτεχνική επιμέλεια του πρωτοποριακού designer Γιώργου Δρακίδη αλλά και με τη βοήθεια οπτικών, διατηρήθηκε καθʼ όλη τη διάρκεια του σχεδιασμού ένα βασικό αξίωμα…Να σχεδιασθούν γυαλιά ηλίου από ξύλο και όχι απλώς ξύλινα γυαλιά. Βασικός στόχος ήταν το τελικό προϊόν να είναι καλαίσθητο, ξεκούραστο και εντυπωσιακό, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στις καμπύλες του ξύλου και στην άνεση και εφαρμογή του σκελετού.

Ανακαλύψτε λοιπόν, δοκιμάστε, αγγίξτε, μυρίστε κι απολαύστε τη συλλογή Maragu μέσα από τα εξαιρετικά σχέδια Zeus, Aphrodite, Ares & Hermes.
στο http://maragu.co/eshop/

Share.

Comments are closed.

Personal Data Terms

“Our company through the contact form only asks for one name and email for any contact you make with us. This information will only be used for the communication and request you specify, and not for any other advertising approach. That further information you give us is at your own will and will be received directly from our company. Our site does not keep any data at its base or on the server that may be intercepted by third parties. At the same time, in order to ensure data transfer privacy, the company uses the SSL-128bit encryption protocol.

Your information will be retained for any correspondence for a reasonable period of 6 months and in the event of cooperation for the reasonable period laid down by the Greek Tax Law.

For more information, you can also visit the Terms of Use & Safety. “

×
Πολιτικη Προσωπικών Δεδομένων

«η εταιρία μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας σας ζητάει μόνο ένα όνομα και ένα e-mail επικοινωνίας για οποιαδήποτε επαφή κάνετε με εμάς. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την επικοινωνία και το αίτημα που μας ορίζετε και όχι για κάποια άλλη διαφημιστική προσέγγιση. Ότι περαιτέρω στοιχεία μας δώσετε είναι με ιδία βούληση και θα λαμβάνονται απ’ ευθείας από την εταιρία μας. Ο ιστότοπος μας δεν κρατάει κάποια δεδομένα στη βάση του ή στον server που μπορεί να υποκλαπούν από τρίτους. Παράλληλα για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, η εταιρεία χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-128bit.

Τα στοιχεία σας θα κρατηθούν για την όποια αλληλογραφία μας για εύλογο χρονικό διάστημα 6 μηνών και σε περίπτωση συνεργασίας για το εύλογο χρονικό διάστημα που ορίζει ο ελληνικός φορολογικός νόμος.

Για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε και τους Όρους χρήσης & Ασφάλειας

×