Αγάπη με την πρώτη ματιά

Η συλλογή Romance en el loto από τον οίκο Carrera y Carrera είναι ένας φόρος τιμής στην αληθινή αγάπη, την αθάνατη αγάπη. Ο Manuel Carrera τοποθετεί αυτό το σύμβολο της αμοιβαίας αγάπης επάνω σε φύλλα λωτού που συμβολίζουν την κομψότητα, την ομορφιά, την τελειότητα, την αγνότητα και την χάρη, που είναι αναμφισβήτητα χαρακτηριστικά που ανήκουν στη σύζυγό του, Μαρίνα Carrera. Αυτή η συλλογή είναι πλούσια σε πολύτιμους λίθους, όπως διαμάντια, ρουμπίνια και σμαράγδια. Κομμάτια δημιουργημένα σε ένα άψογο μείγμα από λευκό και κίτρινο χρυσό. Κομμάτια που φέρουν την υπογραφή και την τεχνογνωσία της Carrera y Carrera. Μια ωδή στην αιώνια αγάπη…

www.carreraycarrera.com

DA13362-030101_Carrera-rubies

Share.

Comments are closed.

Personal Data Terms

“Our company through the contact form only asks for one name and email for any contact you make with us. This information will only be used for the communication and request you specify, and not for any other advertising approach. That further information you give us is at your own will and will be received directly from our company. Our site does not keep any data at its base or on the server that may be intercepted by third parties. At the same time, in order to ensure data transfer privacy, the company uses the SSL-128bit encryption protocol.

Your information will be retained for any correspondence for a reasonable period of 6 months and in the event of cooperation for the reasonable period laid down by the Greek Tax Law.

For more information, you can also visit the Terms of Use & Safety. “

×
Πολιτικη Προσωπικών Δεδομένων

«η εταιρία μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας σας ζητάει μόνο ένα όνομα και ένα e-mail επικοινωνίας για οποιαδήποτε επαφή κάνετε με εμάς. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την επικοινωνία και το αίτημα που μας ορίζετε και όχι για κάποια άλλη διαφημιστική προσέγγιση. Ότι περαιτέρω στοιχεία μας δώσετε είναι με ιδία βούληση και θα λαμβάνονται απ’ ευθείας από την εταιρία μας. Ο ιστότοπος μας δεν κρατάει κάποια δεδομένα στη βάση του ή στον server που μπορεί να υποκλαπούν από τρίτους. Παράλληλα για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, η εταιρεία χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-128bit.

Τα στοιχεία σας θα κρατηθούν για την όποια αλληλογραφία μας για εύλογο χρονικό διάστημα 6 μηνών και σε περίπτωση συνεργασίας για το εύλογο χρονικό διάστημα που ορίζει ο ελληνικός φορολογικός νόμος.

Για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε και τους Όρους χρήσης & Ασφάλειας

×