Δωμάτια με πρωταγωνιστή τον Godzilla

Για μήνες, γινόταν θόρυβος στο νέο ξενοδοχείο Gracery Shinjuku στο Kabukicho του Τόκιο, για τα μοναδικά στο είδος τους Godzilla θεματικά δωμάτια που θα μεταφέρουν τους επισκέπτες στον κόσμο του διάσημου κινηματογραφικού τέρατος. Υπάρχουν δύο τύποι δωματίων. Το ένα, που βρίσκεται στον τελευταίο όροφο έχει εσωτερική διακόσμηση εμπνευσμένη από την ταινία, με ειδικά επιτοίχεια πάνελς και έναν τοίχο με ειδικά εφέ. Ένα ακριβές σε μέγεθος αντίγραφο του νυχιού του Godzilla κρέμεται πάνω από τα κρεβάτια, και μία φιγούρα του, στέκεται στο δωμάτιο. Οι επισκέπτες μπορούν επίσης να επιλέξουν ένα από τα έξι υπόλοιπα δωμάτια απ΄ όπου μπορούν να δουν από τα παράθυρά τους, σε φυσικό μέγεθος, αντίγραφο του κεφαλιού του Godzilla στον όγδοο όροφο του ξενοδοχείου. Τα δωμάτια έχουν το ίδιο εσωτερικό με τα υπόλοιπα του ξενοδοχείου αλλά αλλάζει η θέα και είναι ήδη κρατημένα για τους επόμενους μήνες.

godzilla-tokyo-hotel

Share.

Comments are closed.

Personal Data Terms

“Our company through the contact form only asks for one name and email for any contact you make with us. This information will only be used for the communication and request you specify, and not for any other advertising approach. That further information you give us is at your own will and will be received directly from our company. Our site does not keep any data at its base or on the server that may be intercepted by third parties. At the same time, in order to ensure data transfer privacy, the company uses the SSL-128bit encryption protocol.

Your information will be retained for any correspondence for a reasonable period of 6 months and in the event of cooperation for the reasonable period laid down by the Greek Tax Law.

For more information, you can also visit the Terms of Use & Safety. “

×
Πολιτικη Προσωπικών Δεδομένων

«η εταιρία μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας σας ζητάει μόνο ένα όνομα και ένα e-mail επικοινωνίας για οποιαδήποτε επαφή κάνετε με εμάς. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την επικοινωνία και το αίτημα που μας ορίζετε και όχι για κάποια άλλη διαφημιστική προσέγγιση. Ότι περαιτέρω στοιχεία μας δώσετε είναι με ιδία βούληση και θα λαμβάνονται απ’ ευθείας από την εταιρία μας. Ο ιστότοπος μας δεν κρατάει κάποια δεδομένα στη βάση του ή στον server που μπορεί να υποκλαπούν από τρίτους. Παράλληλα για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, η εταιρεία χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-128bit.

Τα στοιχεία σας θα κρατηθούν για την όποια αλληλογραφία μας για εύλογο χρονικό διάστημα 6 μηνών και σε περίπτωση συνεργασίας για το εύλογο χρονικό διάστημα που ορίζει ο ελληνικός φορολογικός νόμος.

Για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε και τους Όρους χρήσης & Ασφάλειας

×