ΛΟΝΔΙΝΟ “Said” Η επανάσταση της σοκολάτας

To Said στην καρδιά του Soho είναι ένα όμορφο κατάστημα και καφετέρια αφιερωμένο στην καλύτερη σοκολάτα και όλα γύρω από αυτήν. Το πρώτο Said στη Ρώμη είναι ένα εργαστήριο και κατάστημα που βρίσκεται εκεί για πάνω από 90 χρόνια και εξακολουθεί να διευθύνεται από την ίδια οικογένεια. Η ζεστή σοκολάτα του Said είναι πλούσια και παχύρευστη και κοχλάζει πίσω από τον πάγκο σε ξεχωριστά καζάνια λευκής, γάλακτος και μαύρης, και μπορείτε να σερβιριστείτε σε μικρά κύπελλα φτιαγμένα επίσης said in sohoαπό σοκολάτα. Υπάρχουν βουνά από τρούφες, καραμέλες και πραλίνες, μια σειρά από σπιτικά κέικ και πουτίγκες και τεράστιες πλάκες από αγνή σοκολάτα σωριασμένη στον πάγκο. Τα πάντα φτιάχνονται είτε επί τόπου ή έρχονται από τη Ρώμη.

41 Broadwick St, London W1F 9QL

 

Share.

Comments are closed.

Personal Data Terms

“Our company through the contact form only asks for one name and email for any contact you make with us. This information will only be used for the communication and request you specify, and not for any other advertising approach. That further information you give us is at your own will and will be received directly from our company. Our site does not keep any data at its base or on the server that may be intercepted by third parties. At the same time, in order to ensure data transfer privacy, the company uses the SSL-128bit encryption protocol.

Your information will be retained for any correspondence for a reasonable period of 6 months and in the event of cooperation for the reasonable period laid down by the Greek Tax Law.

For more information, you can also visit the Terms of Use & Safety. “

×
Πολιτικη Προσωπικών Δεδομένων

«η εταιρία μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας σας ζητάει μόνο ένα όνομα και ένα e-mail επικοινωνίας για οποιαδήποτε επαφή κάνετε με εμάς. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την επικοινωνία και το αίτημα που μας ορίζετε και όχι για κάποια άλλη διαφημιστική προσέγγιση. Ότι περαιτέρω στοιχεία μας δώσετε είναι με ιδία βούληση και θα λαμβάνονται απ’ ευθείας από την εταιρία μας. Ο ιστότοπος μας δεν κρατάει κάποια δεδομένα στη βάση του ή στον server που μπορεί να υποκλαπούν από τρίτους. Παράλληλα για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, η εταιρεία χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-128bit.

Τα στοιχεία σας θα κρατηθούν για την όποια αλληλογραφία μας για εύλογο χρονικό διάστημα 6 μηνών και σε περίπτωση συνεργασίας για το εύλογο χρονικό διάστημα που ορίζει ο ελληνικός φορολογικός νόμος.

Για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε και τους Όρους χρήσης & Ασφάλειας

×