Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης «ΠΑΡΕΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ»

Πρόγραμμα του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης για άτομα τρίτης ηλικίας και ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες

Με τίτλο «Παρέα στο Μουσείο» το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης παρουσιάζει ένα νέο πρόγραμμα με δράσεις για άτομα τρίτης ηλικίας και  ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.

Το πρόγραμμα «ΠΑΡΕΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ» περιλαμβάνει:

-To πρόγραμμα «Σοφή Παρέα στο Μουσείο» που χρηματοδοτεί το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα, πραγματοποιείται από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων και περιλαμβάνει δωρεάν οργανωμένες επισκέψεις  ατόμων τρίτης ηλικίας στο Μουσείο.  Ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2016 και προβλέπει 2 επισκέψεις τη βδομάδα ενώ στόχος του είναι τουλάχιστον 1500 ηλικιωμένοι από τον Δήμο Αθηναίων να έχουν επισκεφθεί το Μουσείο μέχρι την ολοκλήρωσή του. Η επίσκεψη για κάθε Λέσχη περιλαμβάνει δωρεάν μεταφορά από και προς τη Λέσχη, καλωσόρισμα στο Cycladic Café του Μουσείου, δωρεάν ξενάγηση από αρχαιολόγο του Μουσείου στις μόνιμες συλλογές του και δυνατότητα επίσκεψης στους υπόλοιπους ορόφους του Μουσείου. Πληροφορίες: 210 7228321 (εσωτ. 126)

-Το πρόγραμμα «Μαζί, Παρέα στο Μουσείο» περιλαμβάνει επισκέψεις και εργαστήρια για άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εργαστήρια για γονείς και παιδιά με αναπηρία καθώς και δωρεάν ξεναγήσεις για αστέγους και διαπολιτισμικά σχολεία. Το πρόγραμμα «Μαζί, Παρέα στο Μουσείο» πραγματοποιείται με την υποστήριξη των «Διεθνών Νέων Υποστηρικτών» του Μουσείου. Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, διοργανώνει δωρεάν επισκέψεις και εργαστήρια τέχνης για  άτομα με αυτισμό, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, νοητική υστέρηση, κινητικές δυσκολίες, προβλήματα όρασης, κώφωσης και βαρηκοΐας  και άλλες  ιδιαιτερότητες και αναπηρίες, με στόχο να δώσει τη δυνατότητα σε όλες τις ομάδες παιδιών να επισκεφθούν με δημιουργικό τρόπο ένα μουσείο. Τα εργαστήρια πραγματοποιούνται τόσο στους χώρους του μουσείου όσο και σε χώρους εκτός, από την  ειδικό εκπαιδευτικό στην θεραπεία μέσα στην τέχνη,  Nιόβη Σταυροπούλου.  Τηλ. κρατήσεων: καθημερινά 10.00-13.00,  210.7239438

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Νεοφύτου Δούκα 4

www.cycladic.gr

Share.

Comments are closed.

Personal Data Terms

“Our company through the contact form only asks for one name and email for any contact you make with us. This information will only be used for the communication and request you specify, and not for any other advertising approach. That further information you give us is at your own will and will be received directly from our company. Our site does not keep any data at its base or on the server that may be intercepted by third parties. At the same time, in order to ensure data transfer privacy, the company uses the SSL-128bit encryption protocol.

Your information will be retained for any correspondence for a reasonable period of 6 months and in the event of cooperation for the reasonable period laid down by the Greek Tax Law.

For more information, you can also visit the Terms of Use & Safety. “

×
Πολιτικη Προσωπικών Δεδομένων

«η εταιρία μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας σας ζητάει μόνο ένα όνομα και ένα e-mail επικοινωνίας για οποιαδήποτε επαφή κάνετε με εμάς. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την επικοινωνία και το αίτημα που μας ορίζετε και όχι για κάποια άλλη διαφημιστική προσέγγιση. Ότι περαιτέρω στοιχεία μας δώσετε είναι με ιδία βούληση και θα λαμβάνονται απ’ ευθείας από την εταιρία μας. Ο ιστότοπος μας δεν κρατάει κάποια δεδομένα στη βάση του ή στον server που μπορεί να υποκλαπούν από τρίτους. Παράλληλα για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, η εταιρεία χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-128bit.

Τα στοιχεία σας θα κρατηθούν για την όποια αλληλογραφία μας για εύλογο χρονικό διάστημα 6 μηνών και σε περίπτωση συνεργασίας για το εύλογο χρονικό διάστημα που ορίζει ο ελληνικός φορολογικός νόμος.

Για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε και τους Όρους χρήσης & Ασφάλειας

×