Γιάννης Παράσχης: Η «σύνθεση» της επιτυχίας του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών

Οι επιδόσεις, αλλά και η εξωστρέφεια και η καινοτομία του αεροδρομίου της Αθήνας αναγνωρίσθηκαν διεθνώς, όπως και οι εξαιρετικές ικανότητες του ανθρώπου που βρίσκεται πίσω από την εντυπωσιακή αυτή πορεία του «Ελευθέριος Βενιζέλος», του CEO του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, Γιάννη Παράσχη, στον οποίο απονεμήθηκε για την προσωπική «σφραγίδα» του στο αεροδρόμιο της Αθήνας, αλλά και τη διαχρονική συμβολή του στο χώρο των αερομεταφορών και στη διαδρομή των διεθνών αεροδρομίων το  Bραβείο «Airport Chief Executive of the Year 2015» στα «CAPA Aviation Awards for Excellence». Το CAPA, ίσως η σημαντικότερη πηγή πληροφόρησης για τον αεροπορικό κλάδο διεθνώς, κάτι σαν το Bloomberg των αερομεταφορών, αποφάσισε να δώσει για πρώτη φορά το 2015 βραβείο και σε στελέχη αεροδρομίων, όχι μόνο αεροπορικών εταιρειών. Και για αυτή την πρώτη φορά, επέλεξαν το αεροδρόμιο της Αθήνας.

Το ελληνικό δημόσιο, που αποτελεί βασικό μέτοχο του Αεροδρομίου της Αθήνας, πρέπει να είναι ιδιαίτερα ευτυχές που ο Γιάννης Παράσχης, με τον συνδυασμό ακαδημαϊκής κουλτούρας και εμπειρίας του στο management, έκανε την επένδυση αυτή του κράτους, την πλέον κερδοφόρα από όλες τις άλλες, και ο ίδιος με τη σειρά του το ίδιο ευτυχής, όπως και όλοι εμείς, που ευτυχώς(!), το θεσμικό πλαίσιο της παραχώρησης, του επιτρέπει να λειτουργεί την εταιρεία ανεπηρέαστος από το «πολιτικό περιβάλλον».

Ο κ. Παράσχης ήρθε το 1996 για να… μείνει. Αρχικά ξεκίνησε για να βοηθήσει  στην οργάνωση και τον στρατηγικό προσανατολισμό της εταιρείας του αεροδρομίου, αλλά ο καθοριστικός ρόλος που έπαιξε στην ανάπτυξή της, τον οδήγησαν, από τον Απρίλιο του 2007, στη θέση του Γενικού Διευθυντή. Έχοντας την ικανότητα να επιλέγει συνεργάτες αποτελεσματικούς και με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη, αναπροσαρμόζοντας τις πολιτικές επενδύσεων και δίνοντας έμφαση στο επίπεδο της ποιότητας, κατάφερε να αντιμετωπίσει δυναμικά τις προκλήσεις και μέσα στην κρίση, το 2014 και το 2015 να φέρει τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης ανάμεσα στα μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια,  και να δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερες προσδοκίες για το 2016 όπου η ανάπτυξη μπορεί να καταγράψει ακόμα και διψήφιο ποσοστό.

Ο κ. Παράσχης πάντως με σεμνότητα δηλώνει:

logo“Η αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων δεν είναι ποτέ επίτευγμα ενός στελέχους. Το βραβείο αυτό (Airport Chief Executive of the Year 2015) ανήκει στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και στους 13.000 εργαζόμενους στους 300 δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και εταιρείες, που συνυπάρχουν στην κοινότητα του αεροδρομίου μας.”

Share.

Comments are closed.

Personal Data Terms

“Our company through the contact form only asks for one name and email for any contact you make with us. This information will only be used for the communication and request you specify, and not for any other advertising approach. That further information you give us is at your own will and will be received directly from our company. Our site does not keep any data at its base or on the server that may be intercepted by third parties. At the same time, in order to ensure data transfer privacy, the company uses the SSL-128bit encryption protocol.

Your information will be retained for any correspondence for a reasonable period of 6 months and in the event of cooperation for the reasonable period laid down by the Greek Tax Law.

For more information, you can also visit the Terms of Use & Safety. “

×
Πολιτικη Προσωπικών Δεδομένων

«η εταιρία μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας σας ζητάει μόνο ένα όνομα και ένα e-mail επικοινωνίας για οποιαδήποτε επαφή κάνετε με εμάς. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την επικοινωνία και το αίτημα που μας ορίζετε και όχι για κάποια άλλη διαφημιστική προσέγγιση. Ότι περαιτέρω στοιχεία μας δώσετε είναι με ιδία βούληση και θα λαμβάνονται απ’ ευθείας από την εταιρία μας. Ο ιστότοπος μας δεν κρατάει κάποια δεδομένα στη βάση του ή στον server που μπορεί να υποκλαπούν από τρίτους. Παράλληλα για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, η εταιρεία χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-128bit.

Τα στοιχεία σας θα κρατηθούν για την όποια αλληλογραφία μας για εύλογο χρονικό διάστημα 6 μηνών και σε περίπτωση συνεργασίας για το εύλογο χρονικό διάστημα που ορίζει ο ελληνικός φορολογικός νόμος.

Για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε και τους Όρους χρήσης & Ασφάλειας

×