Sotheby’s: Το άγγιγμα του Μίδα. Η ΠΡΩΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΕΞ’ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΣΤΟΝ ΧΡΥΣΟ

Χρυσός – το μοναδικό μέταλλο που έχει αποπλανήσει, έχει δημιουργήσει εμμονές και έχει μεθύσει την ανθρωπότητα για πάνω από έξι χιλιετίες. Από την εποχή της Αρχαίας Αιγύπτου και τον Ελληνικό μύθο του βασιλιά Μίδα, έως την κατάκτηση του Νέου Κόσμου και του Gold Standard, το πολύτιμο μέταλλο «εξαφάνισε» αλχημιστές, ταγμένους εξερευνητές, αποφάσισε για την τύχη των πολιτισμών και κυριάρχησε στην παγκόσμια οικονομία.

Η γλώσσα του χρυσού είναι παγκόσμια. Σύμβολο δύναμης και της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης ανά τους αιώνες και τις ηπείρους, ο «βασιλιάς των μετάλλων» σφυρηλατήθηκε έτσι ώστε να αντιπροσωπεύσει το θεϊκό και το ιερό. Μη διαβρωτικός και εξαιρετικά ευπροσάρμοστος, που διαρκεί όταν άλλες μόδες ξεθωριάζουν, ο χρυσός έχει γοητεύσει τους καλλιτέχνες τόσο τους παλιότερους όσο και τους νέους και ενέπνευσε μερικά από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα στην ιστορία της τέχνης.

Αυτό το φθινόπωρο στο Λονδίνο, ο Οίκος Δημοπρασιών Sotheby’s θα πραγματοποιήσει για πρώτη φορά μια δημοπρασία και μια online δημοπρασία αφιερωμένη εξαιρετικά στον χρυσό. Οδηγώντας τους συλλέκτες σε ένα ταξίδι ανάμεσα στους μεγαλύτερους πολιτισμούς του κόσμου, «Το άγγιγμα του Μίδα» (The Midas Touch) έφερε αντιμέτωπους καλλιτέχνες με τεχνίτες, γλυπτά εναντίον ιερών αντικειμένων, σύγχρονη τέχνη ενάντια στα αιώνια κείμενα για την χρυσοχοΐα, με σκοπό να παρουσιάσουν μια απαράμιλλη ιστορία της πιο μαγευτικής δημιουργίας της φύσης.

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 17 Οκτωβρίου και θα συμπέσει με την online δημοπρασία,  η οποία θα υλοποιηθεί 9–19 Οκτωβρίου 2018. Θα προηγηθεί παρουσίαση όλων των εκθεμάτων στη Γκαλερί του οίκου δημοπρασιών Sotheby’s στο Λονδίνο.

www.sothebys.com

Share.

Comments are closed.

Personal Data Terms

“Our company through the contact form only asks for one name and email for any contact you make with us. This information will only be used for the communication and request you specify, and not for any other advertising approach. That further information you give us is at your own will and will be received directly from our company. Our site does not keep any data at its base or on the server that may be intercepted by third parties. At the same time, in order to ensure data transfer privacy, the company uses the SSL-128bit encryption protocol.

Your information will be retained for any correspondence for a reasonable period of 6 months and in the event of cooperation for the reasonable period laid down by the Greek Tax Law.

For more information, you can also visit the Terms of Use & Safety. “

×
Πολιτικη Προσωπικών Δεδομένων

«η εταιρία μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας σας ζητάει μόνο ένα όνομα και ένα e-mail επικοινωνίας για οποιαδήποτε επαφή κάνετε με εμάς. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την επικοινωνία και το αίτημα που μας ορίζετε και όχι για κάποια άλλη διαφημιστική προσέγγιση. Ότι περαιτέρω στοιχεία μας δώσετε είναι με ιδία βούληση και θα λαμβάνονται απ’ ευθείας από την εταιρία μας. Ο ιστότοπος μας δεν κρατάει κάποια δεδομένα στη βάση του ή στον server που μπορεί να υποκλαπούν από τρίτους. Παράλληλα για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, η εταιρεία χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-128bit.

Τα στοιχεία σας θα κρατηθούν για την όποια αλληλογραφία μας για εύλογο χρονικό διάστημα 6 μηνών και σε περίπτωση συνεργασίας για το εύλογο χρονικό διάστημα που ορίζει ο ελληνικός φορολογικός νόμος.

Για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε και τους Όρους χρήσης & Ασφάλειας

×