Τελετή Βραβείων «Κάρολος Κουν» και Βραβείων Θεάτρου, Χορού & Μουσικής 2018

Στο Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής των Βραβείων «Κάρολος Κουν» 2018, καθώς και των Βραβείων Κριτικών Μουσικής, Θεάτρου & Χορού 2018,  η οποία διοργανώνεται από  τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας του δήμου Αθηναίων και την Ένωση Ελλήνων Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών.

Ο θεσμός, που φέτος συμπληρώνονται 23 χρόνια από την γέννησή του, αναγνωρίζεται ως ο εγκυρότερος του είδους καθώς συνδυάζει το κύρος του Δήμου Αθηναίων, της κεντρικής λειτουργικής δομής της πρωτεύουσας, και της Ενώσεως Ελλήνων Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών, ενός από τα παλαιότερα πνευματικά σωματεία της χώρας (έτος ιδρύσεως 1928), μέλη του οποίου υπήρξαν διαχρονικά επίλεκτες προσωπικότητες του πνευματικού κόσμου. Έχοντας σκοπό την αμερόληπτη ανάδειξη και στήριξη της καλλιτεχνικής δημιουργίας αλλά και της επιστημονικής της τεκμηρίωσης, όπως αυτή αποτυπώνεται σε θεατρολογικά και μουσικολογικά πονήματα, η διοργάνωση συμβάλλει στη διατήρηση της κοινωνικής και πολιτιστικής φυσιογνωμίας της πρωτεύουσας και, μέσω του βραβείου σε οργανισμό που δραστηριοποιείται εκτός Αθηνών, στην τόνωση της πνευματικής ζωής στην περιφέρεια. Επίσης, με διακρίσεις όπως το βραβείο σε δισκογραφική εργασία ελληνικού ενδιαφέροντος, που συχνά αφορά προϊόντα συνεργασίας με δισκογραφικές εταιρείες του εξωτερικού, προβάλλει την ελληνική δημιουργία διεθνώς.

Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτη – Βραβείο Νέου Δημιουργού του Θεάτρου 2018 Ενώσεως Ελλήνων Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών

Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτη – Βραβείο Νέου Δημιουργού του Θεάτρου 2018 Ενώσεως Ελλήνων Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών

Η Κατερίνα Χέλμη παραλαμβάνει το Μεγάλο Βραβείο Θεάτρου 2018 της ΕΕΘΜΚ [έτος ιδρύσεως 1928] από τον αντιπρόεδρο του ΔΣ κριτικό Κ. Μπούρα

Η Κατερίνα Χέλμη παραλαμβάνει το Μεγάλο Βραβείο Θεάτρου 2018 της ΕΕΘΜΚ [έτος ιδρύσεως 1928] από τον αντιπρόεδρο του ΔΣ κριτικό Κ. Μπούρα

Απονομή του Βραβείου Κ. Κουν Ερμηνείας Ελληνικού Έργου 2018 στη Δέσποινα Σαραφείδου από τον Αντιπρόεδρο του ΟΠΑΝΔΑ κ. Αθανάσιο Τσιούρα

Απονομή του Βραβείου Κ. Κουν Ερμηνείας Ελληνικού Έργου 2018 στη Δέσποινα Σαραφείδου από τον Αντιπρόεδρο του ΟΠΑΝΔΑ κ. Αθανάσιο Τσιούρα

Καριοφυλλιά Καραμπέτη και Κατερίνα Χέλμη στην ευφορία της βράβευσής τους

Καριοφυλλιά Καραμπέτη και Κατερίνα Χέλμη στην ευφορία της βράβευσής τους

Ο Δήμος Αβδελιώδης παραλαμβάνει το Βραβείο Κ. Κουν από τον Πρόεδρο του ΟΠΑΝΔΑ κ. Κωνσταντίνο Μπιτζάνη

Ο Δήμος Αβδελιώδης παραλαμβάνει το Βραβείο Κ. Κουν από τον Πρόεδρο του ΟΠΑΝΔΑ κ. Κωνσταντίνο Μπιτζάνη

Ο επίτιμος πρόεδρος της ΕΕΘΜΚ Κυριάκος Λουκάκος απονέμει το Βραβείο σε Πολιτισμικό Οργανισμό Μουσικής της Περιφέρειας 2018 στην κα Paula Schwartz του Samos Young Artists Festivalpg

Ο επίτιμος πρόεδρος της ΕΕΘΜΚ Κυριάκος Λουκάκος απονέμει το Βραβείο σε Πολιτισμικό Οργανισμό Μουσικής της Περιφέρειας 2018 στην κα Paula Schwartz του Samos Young Artists Festivalpg

Ο Πρόεδρος του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών καθ. κ. Νίκος Θεοχαράκης απονέμει Μεγάλο Βραβείο Μουσικής 2018 στον αρχιμουσικξό Γιώργο Πέτρου

Ο Πρόεδρος του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών καθ. κ. Νίκος Θεοχαράκης απονέμει Μεγάλο Βραβείο Μουσικής 2018 στον αρχιμουσικξό Γιώργο Πέτρου

Ο αρχιμουσικός Βύρων Φιδετζής απονέμει Μεγάλο Βραβείο Μουσικής 2018 στιον συνθέτη και πανεπιστημιακό καθηγητή Χρήστο Σαμαρά

Ο αρχιμουσικός Βύρων Φιδετζής απονέμει Μεγάλο Βραβείο Μουσικής 2018 στιον συνθέτη και πανεπιστημιακό καθηγητή Χρήστο Σαμαρά

Βραβείο Αρχαίου Δράματος 2018 στην Καριοφυλλιά Καραμπέτη – απονομή από τους κριτικούς Κ. Ραπανάκη και Λ. Πολενάκη.

Βραβείο Αρχαίου Δράματος 2018 στην Καριοφυλλιά Καραμπέτη – απονομή από τους κριτικούς Κ. Ραπανάκη και Λ. Πολενάκη.

πηγή: www.criticscorner.gr

 

 

 

 

 

 

Share.

Comments are closed.

Personal Data Terms

“Our company through the contact form only asks for one name and email for any contact you make with us. This information will only be used for the communication and request you specify, and not for any other advertising approach. That further information you give us is at your own will and will be received directly from our company. Our site does not keep any data at its base or on the server that may be intercepted by third parties. At the same time, in order to ensure data transfer privacy, the company uses the SSL-128bit encryption protocol.

Your information will be retained for any correspondence for a reasonable period of 6 months and in the event of cooperation for the reasonable period laid down by the Greek Tax Law.

For more information, you can also visit the Terms of Use & Safety. “

×
Πολιτικη Προσωπικών Δεδομένων

«η εταιρία μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας σας ζητάει μόνο ένα όνομα και ένα e-mail επικοινωνίας για οποιαδήποτε επαφή κάνετε με εμάς. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την επικοινωνία και το αίτημα που μας ορίζετε και όχι για κάποια άλλη διαφημιστική προσέγγιση. Ότι περαιτέρω στοιχεία μας δώσετε είναι με ιδία βούληση και θα λαμβάνονται απ’ ευθείας από την εταιρία μας. Ο ιστότοπος μας δεν κρατάει κάποια δεδομένα στη βάση του ή στον server που μπορεί να υποκλαπούν από τρίτους. Παράλληλα για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, η εταιρεία χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-128bit.

Τα στοιχεία σας θα κρατηθούν για την όποια αλληλογραφία μας για εύλογο χρονικό διάστημα 6 μηνών και σε περίπτωση συνεργασίας για το εύλογο χρονικό διάστημα που ορίζει ο ελληνικός φορολογικός νόμος.

Για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε και τους Όρους χρήσης & Ασφάλειας

×