Νέες συλλογές Roche Bobois για την Άνοιξη – Καλοκαίρι 2020

Οι νέες συλλογές για την Άνοιξη-Καλοκαίρι 2020 εκφράζουν για άλλη μια φορά τη κινητήριο δύναμη της Roche Bobois για δημιουργικότητα και σεβασμό στο περιβάλλον. Best sellers κομμάτια ανανεώνονται και εμπλουτίζονται, εμβληματικά έπιπλα και αξεσουάρ προσαρμόζονται στις νέες τάσεις, όπως ο καναπές Blogger και το τραπέζι Astrolab που παρουσιάζονται στις νέες τους εκδοχές.

Καναπές BLOGGER

Τραπέζι ASTROLAB

 

Οι σχεδιαστές της Roche Bobois συνδυάζουν διαφορετικά υλικά, χρώματα και διαστάσεις για να αποκαλύψουν μια νέα προοπτική σε κομμάτια best-sellers, με επιπλέον στόχο για όσο το δυνατόν λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις στη παραγωγή.

Μπουφές SPEED UP

Πολυθρόνα MANTA

Τις νέες συλλογές επίπλων, φωτιστικών και αξεσουάρ της Roche Bobois θα τις βρείτε αποκλειστικά στα ομώνυμα καταστήματα στην Αθήνα: Λ. Κηφισίας 248, Χαλάνδρι Τ. 210 6711700 / Λ. Ποσειδώνος 55, ‘Άλιμος Τ. 210 9859040

www.roche-bobois.com, facebook: Roche Bobois Grѐce

 

 

 

Share.

Comments are closed.

Personal Data Terms

“Our company through the contact form only asks for one name and email for any contact you make with us. This information will only be used for the communication and request you specify, and not for any other advertising approach. That further information you give us is at your own will and will be received directly from our company. Our site does not keep any data at its base or on the server that may be intercepted by third parties. At the same time, in order to ensure data transfer privacy, the company uses the SSL-128bit encryption protocol.

Your information will be retained for any correspondence for a reasonable period of 6 months and in the event of cooperation for the reasonable period laid down by the Greek Tax Law.

For more information, you can also visit the Terms of Use & Safety. “

×
Πολιτικη Προσωπικών Δεδομένων

«η εταιρία μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας σας ζητάει μόνο ένα όνομα και ένα e-mail επικοινωνίας για οποιαδήποτε επαφή κάνετε με εμάς. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την επικοινωνία και το αίτημα που μας ορίζετε και όχι για κάποια άλλη διαφημιστική προσέγγιση. Ότι περαιτέρω στοιχεία μας δώσετε είναι με ιδία βούληση και θα λαμβάνονται απ’ ευθείας από την εταιρία μας. Ο ιστότοπος μας δεν κρατάει κάποια δεδομένα στη βάση του ή στον server που μπορεί να υποκλαπούν από τρίτους. Παράλληλα για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, η εταιρεία χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-128bit.

Τα στοιχεία σας θα κρατηθούν για την όποια αλληλογραφία μας για εύλογο χρονικό διάστημα 6 μηνών και σε περίπτωση συνεργασίας για το εύλογο χρονικό διάστημα που ορίζει ο ελληνικός φορολογικός νόμος.

Για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε και τους Όρους χρήσης & Ασφάλειας

×