Virgin Galactic: Οι «διαστημικές» μετοχές θα εκτοξευτούν στον ουρανό η θα συντριβούν σύντομα στη γη;

Η Virgin Galactic, η οποία έχει δει τις μετοχές  της τον τελευταίο καιρό στα ύψη, με κέρδη 375% μέσα σε τρεις μήνες, μπορεί ξαφνικά να τις δει να κατακρημνίζονται, καθώς τα οικονομικά αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου του 2019 που κυκλοφόρησαν την Τρίτη δείχνουν ότι η εταιρεία διαστημικού τουρισμού του Richard Branson έχει πέσει έξω στις προσδοκίες της για έσοδα. Η αξία της μετοχής έχει σχεδόν τριπλασιαστεί από τη δημόσια κυκλοφορία της τον Οκτώβριο κλείνοντας στα $34,04 δολάρια, αλλά οι επενδυτές πωλούν επί του παρόντος μετά από ώρες διαπραγμάτευσης, πιέζοντας την τιμή των μετοχών κάτω από περίπου 6% μέχρι αυτή τη στιγμή.

Τα έσοδά της εταιρείας ήταν $ 529.000, μειωμένα κατά 36% από τα έσοδα του τρίτου τριμήνου που ανέρχονταν στα $ 832.000, την ίδια στιγμή που οι αναλυτές ανέμεναν ότι η εταιρεία θα είχει έσοδα περίπου 748.000 δολαρίων. Η εταιρεία ανέφερε ότι τα συνολικά έσοδά της το 2019 ανήλθαν σε 3,78 εκατομμύρια δολάρια. Αναφέρθηκε επίσης μια προσαρμοσμένη ζημιά EBITDA (δηλαδή των κερδών της, πριν αφαιρεθούν τόκοι, φόροι, και απόσβεση) ύψους 55 εκατ. δολαρίων.

Η Virgin Galactic, που ιδρύθηκε πάνω από μια δεκαετία πριν,  είναι στο κατώφλι του να ξεκινήσει τελικά τις πτήσεις με επιβάτες με το διαστημικό της λεωφορείο, το οποίο έχει κάνει πτήσεις στο διάστημα αρκετές φορές από τον Δεκέμβριο του 2018. Η εταιρεία έχει πάνω από 600 κρατήσεις για διαστημικές τουριστικές πτήσεις (για τις οποίες συγκεντρώθηκαν περίπου 80 εκατομμύρια δολάρια σε καταθέσεις), αλλά σταμάτησε να κάνει νέες κρατήσεις το Δεκέμβριο του 2018. Έκτοτε, έχει συλλέξει “εκδηλώσεις ενδιαφέροντος” για άτομα που θέλουν να αγοράσουν εισιτήρια μόλις ανοίξουν πάλι οι πωλήσεις. Το τελευταίο τρίμηνο, ανέφερε ότι έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 3.500 τέτοιες αιτήσεις. Αυτό το τρίμηνο, η εταιρεία αναφέρει ότι ο αριθμός είναι 7.957 – περισσότερο από το διπλάσιο του τελευταίου τριμήνου.

Για να επωφεληθεί από αυτό το ενδιαφέρον, η Virgin Galactic ξεκίνησε επίσης την πρωτοβουλία “One Small Step”, όπου οι ενδιαφερόμενοι αστρο-τουρίστες μπορούν να εγγραφούν στην ιστοσελίδα της εταιρείας με δυνατότητα επιστροφής της προκαταβολής των $1.000, σε λίστα αναμονής που τους εγγυάται μία προτεραιότητα μόλις τα εισιτήρια επιστρέψουν στην πώληση. Η προκαταβολή θα αφαιρεθεί από το κόστος του εισιτηρίου. Η εταιρεία δεν δημοσίευσε λεπτομέρειες σχετικά με το πότε θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια, ούτε και ποια θα είναι η τιμή τους.

Το μέλλον της μετοχής θα εξαρτηθεί από το πόσο γρήγορα μπορούν να προγραμματιστούν οι διαστημικές πτήσεις ώστε να ξεκινήσει και η συλλογή εσόδων από νέα εισιτήρια. Στην έρευνα που δημοσιεύθηκε στις 13 Φεβρουαρίου, η Morgan Stanley υποστηρίζει ότι η Virgin Galactic βρίσκεται σε καλό δρόμο για να ξεκινήσει πτήσεις το τρέχον έτος, γεγονός που θα της εξασφαλίσει ένα “κυρίαρχο μερίδιο στην αγορά του διαστημικού τουρισμού (αν όχι κοντά στο μονοπώλιο) για τα επόμενα 2 με 3 χρόνια .

Share.

Comments are closed.

Personal Data Terms

“Our company through the contact form only asks for one name and email for any contact you make with us. This information will only be used for the communication and request you specify, and not for any other advertising approach. That further information you give us is at your own will and will be received directly from our company. Our site does not keep any data at its base or on the server that may be intercepted by third parties. At the same time, in order to ensure data transfer privacy, the company uses the SSL-128bit encryption protocol.

Your information will be retained for any correspondence for a reasonable period of 6 months and in the event of cooperation for the reasonable period laid down by the Greek Tax Law.

For more information, you can also visit the Terms of Use & Safety. “

×
Πολιτικη Προσωπικών Δεδομένων

«η εταιρία μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας σας ζητάει μόνο ένα όνομα και ένα e-mail επικοινωνίας για οποιαδήποτε επαφή κάνετε με εμάς. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την επικοινωνία και το αίτημα που μας ορίζετε και όχι για κάποια άλλη διαφημιστική προσέγγιση. Ότι περαιτέρω στοιχεία μας δώσετε είναι με ιδία βούληση και θα λαμβάνονται απ’ ευθείας από την εταιρία μας. Ο ιστότοπος μας δεν κρατάει κάποια δεδομένα στη βάση του ή στον server που μπορεί να υποκλαπούν από τρίτους. Παράλληλα για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, η εταιρεία χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-128bit.

Τα στοιχεία σας θα κρατηθούν για την όποια αλληλογραφία μας για εύλογο χρονικό διάστημα 6 μηνών και σε περίπτωση συνεργασίας για το εύλογο χρονικό διάστημα που ορίζει ο ελληνικός φορολογικός νόμος.

Για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε και τους Όρους χρήσης & Ασφάλειας

×