Μαρία Κάλλας: Ζωντανές Ηχογραφήσεις – Έκδοση 2017

0190295844707 Callas LIVE 3D redΖωντανές ψηφιοποιημένες εκτελέσεις της Μαρίας Κάλλας της περιόδου 1949-1964 από τη Warner Classics

Τιμώντας την 40η επέτειο από το θάνατό της στο Παρίσι, η Warner Classics παρουσιάζει το Maria Callas Live edition: μια πολυτελή κασετίνα 42-CD (επίσης διαθέσιμη σε digital download και για streaming πλατφόρμες) συγκεντρώνοντας ζωντανές εμφανίσεις και ηχογραφήσεις της Κάλλας, 12 από τις οποίες δεν είχαν ποτέ ηχογραφηθεί σε στούντιο. Το σετ περιέχει ένα σκληρόδετο βιβλίο 200 σελίδων με δοκίμια, βιογραφία και χρονολόγιο, καθώς και σπάνιες αρχειακές φωτογραφίες της Μαρίας Κάλλας επί σκηνής. Η έκδοση έγινε σε συνεργασία με το Maria Callas Estate.

Το Maria Callas Live Remastered Edition κυκλοφορεί στις 15 Σεπτεμβρίου 2017.

Share.

Comments are closed.

Personal Data Terms

“Our company through the contact form only asks for one name and email for any contact you make with us. This information will only be used for the communication and request you specify, and not for any other advertising approach. That further information you give us is at your own will and will be received directly from our company. Our site does not keep any data at its base or on the server that may be intercepted by third parties. At the same time, in order to ensure data transfer privacy, the company uses the SSL-128bit encryption protocol.

Your information will be retained for any correspondence for a reasonable period of 6 months and in the event of cooperation for the reasonable period laid down by the Greek Tax Law.

For more information, you can also visit the Terms of Use & Safety. “

×
Πολιτικη Προσωπικών Δεδομένων

«η εταιρία μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας σας ζητάει μόνο ένα όνομα και ένα e-mail επικοινωνίας για οποιαδήποτε επαφή κάνετε με εμάς. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την επικοινωνία και το αίτημα που μας ορίζετε και όχι για κάποια άλλη διαφημιστική προσέγγιση. Ότι περαιτέρω στοιχεία μας δώσετε είναι με ιδία βούληση και θα λαμβάνονται απ’ ευθείας από την εταιρία μας. Ο ιστότοπος μας δεν κρατάει κάποια δεδομένα στη βάση του ή στον server που μπορεί να υποκλαπούν από τρίτους. Παράλληλα για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, η εταιρεία χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-128bit.

Τα στοιχεία σας θα κρατηθούν για την όποια αλληλογραφία μας για εύλογο χρονικό διάστημα 6 μηνών και σε περίπτωση συνεργασίας για το εύλογο χρονικό διάστημα που ορίζει ο ελληνικός φορολογικός νόμος.

Για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε και τους Όρους χρήσης & Ασφάλειας

×