Παλιές Σοδειές Μπουτάρη

Η παλαίωση των κρασιών και η διάθεση παλαιών εσοδειών απαιτεί μακρόχρονη εμπειρία στην οινοπαραγωγή και άρτιο εξοπλισμό, τόσο σε εγκαταστάσεις όσο και σε επιστημονικό ανθρώπινο δυναμικό. Η εταιρεία Μπουτάρη καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις για τη διάθεση παλαιών σοδειών και στο πλαίσιο αυτό, προσφέρει σήμερα κρασιά υψηλής ποιότητας από παλαιότερους τρύγους. Τα κρασιά Παλαιών Εσοδειών φυλάσσονται ξεχωριστά σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Οινοποιείου στη Νάουσσα, ο οποίος παρέχει όλες τις κατάλληλες συνθήκες για την ομαλή και βέλτιστη παλαίωσή τους. Σε τακτά χρονικά διαστήματα γίνονται αναλύσεις και γευστικές δοκιμές από τους Χημικούς και τους Οινολόγους της οινοποιίας για τον έλεγχο του κρασιού όσον αφορά στον ποιοτικό του χαρακτήρα, την ανάπτυξή του και το βέλτιστο σημείο του «κύκλου ζωής» του. Παράλληλα διεξάγονται οι απαραίτητες εργασίες που απαιτούνται για την κάβα παλαιών εσοδειών, όπως οι αλλαγές φελλών, που βοηθούν στην στεγανοποίηση της φιάλης, με αποτέλεσμα τη διαφύλαξη των χαρακτηριστικών του κρασιού στο ακέραιο.

Η παράδοση των Οίνων Παλαιών Εσοδειών Μπουτάρη γίνεται σε ειδικό ξυλοκιβώτιο που περιέχει έξι φιάλες των κρασιών της προτίμησης του καταναλωτή, ο οποίος μπορεί να επιλέξει τη σοδειά που θέλει, είτε με γνώμονα τη συμβουλή της Μπουτάρη, είτε γιατί η χρονιά θυμίζει προσωπικές στιγμές που θέλει να κρατήσει στη μνήμη του για πάντα! Σπάνιες σοδειές εξαιρετικής παλαίωσης και εξέλιξης είναι η Κάβα Μπουτάρη 1989 και του 2000, η Νάουσσα Μπουτάρη του 1990, η Γουμένισσα του 1992 αλλά και λευκά όπως η Καλλίστη του 1989!

www.boutari.gr

Share.

Comments are closed.

Personal Data Terms

“Our company through the contact form only asks for one name and email for any contact you make with us. This information will only be used for the communication and request you specify, and not for any other advertising approach. That further information you give us is at your own will and will be received directly from our company. Our site does not keep any data at its base or on the server that may be intercepted by third parties. At the same time, in order to ensure data transfer privacy, the company uses the SSL-128bit encryption protocol.

Your information will be retained for any correspondence for a reasonable period of 6 months and in the event of cooperation for the reasonable period laid down by the Greek Tax Law.

For more information, you can also visit the Terms of Use & Safety. “

×
Πολιτικη Προσωπικών Δεδομένων

«η εταιρία μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας σας ζητάει μόνο ένα όνομα και ένα e-mail επικοινωνίας για οποιαδήποτε επαφή κάνετε με εμάς. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την επικοινωνία και το αίτημα που μας ορίζετε και όχι για κάποια άλλη διαφημιστική προσέγγιση. Ότι περαιτέρω στοιχεία μας δώσετε είναι με ιδία βούληση και θα λαμβάνονται απ’ ευθείας από την εταιρία μας. Ο ιστότοπος μας δεν κρατάει κάποια δεδομένα στη βάση του ή στον server που μπορεί να υποκλαπούν από τρίτους. Παράλληλα για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, η εταιρεία χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-128bit.

Τα στοιχεία σας θα κρατηθούν για την όποια αλληλογραφία μας για εύλογο χρονικό διάστημα 6 μηνών και σε περίπτωση συνεργασίας για το εύλογο χρονικό διάστημα που ορίζει ο ελληνικός φορολογικός νόμος.

Για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε και τους Όρους χρήσης & Ασφάλειας

×