Το Μουσείο Πικάσο άνοιξε πάλι για το κοινό

Παρίσι: Μετά από μια ανακαίνιση πέντε ετών, το Μουσείο Πικάσο άνοιξε πάλι για το κοινό.

Με αρκετές αλλαγές στην ημερομηνία των εγκαινίων, πολύ κουτσομπολιό, και μια αλλαγή της τελευταίας στιγμής του διευθυντή, η ανακαίνιση του Μουσείου Picasso στο Παρίσι αποτέλεσε το γαλλικό πολιτιστικό μελόδραμα του 2014. Στις 25 Οκτωβρίου, στην επαίτιο των 133ων γενεθλίων του μεγάλου ζωγράφου, το μουσείο επιτέλους ξανάνοιξε μετά από πέντε χρόνια ανακαίνισης. Ο εκθεσιακός χώρος έχει διπλασιαστεί σε μέγεθος, η διάταξη έχει απλοποιηθεί και τώρα παρουσιάζονται περισσότερα έργα από ποτέ. Το μουσείο είχε πάντα μια διτή γοητεία, τόσο για τη θαυμάσια συλλογή, δωρεά προς το γαλλικό κράτος μετά το θάνατο του καλλιτέχνη, όσο και για το υπέροχο αρχοντικό του Μαρέ στο οποίο στεγάζεται και χτίστηκε τη δεκαετία του 1650.

Μια μεγάλη διαδρομή στο χρόνο, θα σας οδηγήσει από τα πρώτα έργα του Πικάσο σε εφηβική ηλικία στην Ισπανία – όπως «Το Μικρό Κορίτσι με το Κόκκινο Φόρεμα», ζωγραφισμένο το 1895, όταν ήταν περίπου 14 – στα έργα που δημιουργήθηκαν λίγο πριν το θάνατό του, το 1973. Υπάρχουν επίσης μερικές ενδιαφέρουσες αίθουσες ομαδοποιημένες θεματικά με αυτοπροσωπογραφίες, κιθάρες, ταυρομαχίες, πορτρέτα γυναικών κλπ.

Musee Picasso Paris, 5, rue de Thorigny 75003

 

Share.

Comments are closed.

Personal Data Terms

“Our company through the contact form only asks for one name and email for any contact you make with us. This information will only be used for the communication and request you specify, and not for any other advertising approach. That further information you give us is at your own will and will be received directly from our company. Our site does not keep any data at its base or on the server that may be intercepted by third parties. At the same time, in order to ensure data transfer privacy, the company uses the SSL-128bit encryption protocol.

Your information will be retained for any correspondence for a reasonable period of 6 months and in the event of cooperation for the reasonable period laid down by the Greek Tax Law.

For more information, you can also visit the Terms of Use & Safety. “

×
Πολιτικη Προσωπικών Δεδομένων

«η εταιρία μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας σας ζητάει μόνο ένα όνομα και ένα e-mail επικοινωνίας για οποιαδήποτε επαφή κάνετε με εμάς. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την επικοινωνία και το αίτημα που μας ορίζετε και όχι για κάποια άλλη διαφημιστική προσέγγιση. Ότι περαιτέρω στοιχεία μας δώσετε είναι με ιδία βούληση και θα λαμβάνονται απ’ ευθείας από την εταιρία μας. Ο ιστότοπος μας δεν κρατάει κάποια δεδομένα στη βάση του ή στον server που μπορεί να υποκλαπούν από τρίτους. Παράλληλα για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, η εταιρεία χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-128bit.

Τα στοιχεία σας θα κρατηθούν για την όποια αλληλογραφία μας για εύλογο χρονικό διάστημα 6 μηνών και σε περίπτωση συνεργασίας για το εύλογο χρονικό διάστημα που ορίζει ο ελληνικός φορολογικός νόμος.

Για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε και τους Όρους χρήσης & Ασφάλειας

×