Ο Αθώος Καφές Που Πίνεται Χωρίς Περιορισμούς!

Τα Καφεκοπτεία Λουμίδη συνεχίζουν να παρέχουν εμπειρίες γύρω από τον κόσμο του καφέ και παρουσιάζουν μια πλήρης γκάμα και Χωρίς Καφεΐνη. Αφαιρώντας την καφεΐνη αλλά διατηρώντας το άρωμα, τη γεύση και όλα τα θρεπτικά συστατικά του καφέ, όπως τα αντιοξειδωτικά και τα μεταλλικά του στοιχεία. Για εσάς που αγαπάτε τη γεύση του καφέ, αλλά δεν θέλετε την καφεΐνη στην διατροφή σας. Διατηρώντας την ίδια μοναδική γεύση σε συνδυασμό με το άρωμα και την ένταση ενός κανονικού καφέ, απολαύστε όποια στιγμή της ημέρας θέλετε. Κάντε την επιλογή σας από μια πλήρη γκάμα σε Ελληνικό, Φίλτρου, Espresso και Στιγμιαίο, εκμεταλλευτείτε τις μοναδικές προσφορές που συνοδεύουν τους καφέδες και ζήστε την εμπειρία καφέ χωρίς περιορισμούς. Γιατί είναι πάντα Ώρα για Καφέ.

Share.

Comments are closed.

Personal Data Terms

“Our company through the contact form only asks for one name and email for any contact you make with us. This information will only be used for the communication and request you specify, and not for any other advertising approach. That further information you give us is at your own will and will be received directly from our company. Our site does not keep any data at its base or on the server that may be intercepted by third parties. At the same time, in order to ensure data transfer privacy, the company uses the SSL-128bit encryption protocol.

Your information will be retained for any correspondence for a reasonable period of 6 months and in the event of cooperation for the reasonable period laid down by the Greek Tax Law.

For more information, you can also visit the Terms of Use & Safety. “

×
Πολιτικη Προσωπικών Δεδομένων

«η εταιρία μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας σας ζητάει μόνο ένα όνομα και ένα e-mail επικοινωνίας για οποιαδήποτε επαφή κάνετε με εμάς. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την επικοινωνία και το αίτημα που μας ορίζετε και όχι για κάποια άλλη διαφημιστική προσέγγιση. Ότι περαιτέρω στοιχεία μας δώσετε είναι με ιδία βούληση και θα λαμβάνονται απ’ ευθείας από την εταιρία μας. Ο ιστότοπος μας δεν κρατάει κάποια δεδομένα στη βάση του ή στον server που μπορεί να υποκλαπούν από τρίτους. Παράλληλα για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, η εταιρεία χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-128bit.

Τα στοιχεία σας θα κρατηθούν για την όποια αλληλογραφία μας για εύλογο χρονικό διάστημα 6 μηνών και σε περίπτωση συνεργασίας για το εύλογο χρονικό διάστημα που ορίζει ο ελληνικός φορολογικός νόμος.

Για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε και τους Όρους χρήσης & Ασφάλειας

×