Η Astir Marina ανακοινώνει επίσημα τη συνεργασία της με τον κορυφαίο διαχειριστή λιμένων του πριγκιπάτου του Μονακό επικυρώνοντας τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών.

Astir Marina_Berthing Slots: Κάτοψη της ανανεωμένης Αστήρ Μαρίνα

Astir Marina_Berthing Slots: Κάτοψη της ανανεωμένης Αστήρ Μαρίνα

Η Αστήρ Μαρίνα Βουλιαγμένης Α.Ε. (Astir Marina), είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την υπογραφή τριετούς συνεργασίας με την Société Monégasque Internationale Portuaire (SMIP). Στο πλαίσιο της ανάπλασης της ιστορικής μαρίνας στον Αστέρα Βουλιαγμένης, η διοίκηση της Αστήρ προχώρησε στη σημαντική συνέργεια με τον κύριο διαχειριστή των λιμένων του πριγκιπάτου του Μονακό, Ports de Monaco, για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, διασφαλίζοντας κορυφαίου επιπέδου λειτουργία και παρεχόμενες υπηρεσίες.

Η Société Monégasque Internationale Portuaire (SMIP) ή Ports de Monaco, ανέλαβε την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και καλών πρακτικών για τη βελτιστοποίηση του συνόλου των λειτουργιών της μαρίνας. Με την ανταλλαγή κορυφαίας τεχνογνωσίας, η διαχείριση της Astir Marinaσε θαλάσσια και χερσαία ζώνη γίνεται με τον πλέον σύγχρονο τρόπο, με καινοτόμες διαδικασίες ασφαλείας και προηγμένα συστήματα τηλεπικοινωνιών που εγγυώνται την άριστη λειτουργία των υποδομών της.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της συνεργασίας περιλαμβάνεται και η εξειδικευμένη εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα ελλιμενισμού και παροχής υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης πελατών, αλλά και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, καθώς και ο σχεδιασμός περιβαλλοντικών δράσεων με ισχυρό πρόσημο βιωσιμότητας και μεγάλη προστιθέμενη αξία για την περιοχή.

Η υλοποίηση του πρωτοποριακού σχεδίου που είχε ανακοινώσει η Αστήρ Παλάς για την ανάπλαση της μαρίνας το 2019, ολοκληρώνεται και η Astir Marina επιβεβαιώνει την θέση της ως ο προτιμώμενος προορισμός πρόσδεσης για σκάφη ιδιοκτητών υψηλού κύρους. Με 59 θέσεις ελλιμενισμού αλλά και εμπορικά καταστήματα κορυφαίων οίκων,  η εκσυγχρονισμένη Astir Marina θα προσφέρει στους επισκέπτες της απόλυτη ιδιωτικότητα και μοναδικές εμπειρίες φιλοξενίας.

Ο κ. Aleco KEUSSEOGLOU, Πρόεδρος της Société dExploitation des Ports de Monaco δήλωσε σχετικά:

«Η συμφωνία αυτή συνάδει πλήρως με έναν από τους δύο τομείς στους οποίους αναπτύσσουμε διεθνώς τις δραστηριότητές μας, δηλαδή, στην εξαγωγή της τεχνογνωσίας μας μέσω της ανάπτυξης δεσμών με υψηλού επιπέδου, πολυτελείς μαρίνες που δραστηριοποιούνται στο τομέα του yachting, και τη δημιουργία συνεργειών στο πλαίσιο των προτύπων των Ports de Monaco».

Η κα. Πέννυ Ζαγλαρίδου, Astir Palace CEO & Member of the Board, Chairwoman and CEO of Astir Marina Vouliagmenis

Η κα. Πέννυ Ζαγλαρίδου, Astir Palace CEO & Member of the Board, Chairwoman and CEO of Astir Marina Vouliagmenis

Η κα. Πέννυ Ζαγλαρίδου, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Αστήρ Μαρίνα, δήλωσε:

«Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για την έναρξη της συνεργασίας μας με την Ports de Monaco. Η συνέργεια αυτή, αποδεικνύει την προσήλωσή μας στην ανάδειξη και καθιέρωση της Astir Marina ως έναν high-end προορισμό, στα υψηλά πρότυπα ασφαλείας και πολυτέλειας του resort μας, Astir Palace.»

Λίγα λόγια για τη SMIP

Η Société Monégasque Internationale Portuaire ιδρύθηκε το 2002 και έκτοτε έχει αναλάβει την τεχνική και εμπορική διαχείριση των λιμένων του πριγκιπάτου του Μονακό. Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της έχει αναλάβει τον καθορισμό της εμπορικής πολιτικής για τους ιστιοπλόους και τις εταιρείες κρουαζιέρας, την υποδοχή των σκαφών αναψυχής, οι οποίες αριθμούν σήμερα περίπου σαράντα μέλη καθώς και την συνεχή βελτίωση της παρεχόμενης φιλοξενίας στα σκάφη αναψυχής.

Share.

Comments are closed.

Personal Data Terms

“Our company through the contact form only asks for one name and email for any contact you make with us. This information will only be used for the communication and request you specify, and not for any other advertising approach. That further information you give us is at your own will and will be received directly from our company. Our site does not keep any data at its base or on the server that may be intercepted by third parties. At the same time, in order to ensure data transfer privacy, the company uses the SSL-128bit encryption protocol.

Your information will be retained for any correspondence for a reasonable period of 6 months and in the event of cooperation for the reasonable period laid down by the Greek Tax Law.

For more information, you can also visit the Terms of Use & Safety. “

×
Πολιτικη Προσωπικών Δεδομένων

«η εταιρία μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας σας ζητάει μόνο ένα όνομα και ένα e-mail επικοινωνίας για οποιαδήποτε επαφή κάνετε με εμάς. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την επικοινωνία και το αίτημα που μας ορίζετε και όχι για κάποια άλλη διαφημιστική προσέγγιση. Ότι περαιτέρω στοιχεία μας δώσετε είναι με ιδία βούληση και θα λαμβάνονται απ’ ευθείας από την εταιρία μας. Ο ιστότοπος μας δεν κρατάει κάποια δεδομένα στη βάση του ή στον server που μπορεί να υποκλαπούν από τρίτους. Παράλληλα για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, η εταιρεία χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-128bit.

Τα στοιχεία σας θα κρατηθούν για την όποια αλληλογραφία μας για εύλογο χρονικό διάστημα 6 μηνών και σε περίπτωση συνεργασίας για το εύλογο χρονικό διάστημα που ορίζει ο ελληνικός φορολογικός νόμος.

Για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε και τους Όρους χρήσης & Ασφάλειας

×