Ελληνική Τράπεζα Οφθαλμών «Γρηγόρης Γεωργαρίου»

Η ελληνική τράπεζα οφθαλμών «Γρηγόρης Γεωργαρίου» στο Δημόκριτο έχει ονοματεπώνυμο. Ο Γρηγόρης Γεωργαρίου έφυγε απο κοντά μας τον Ιανουάριο του 2013. Ηταν ένας άνθρωπος χαρισματικός με όλη την σημασία της λέξης. Σαν οφθαλμίατρος είχε το χάρισμα να δίνει φως και ελπίδα ακόμα κι εκεί που η επιστήμη εκκοφαντικά σιωπά και σα φίλος και συνεργάτης είχε την διορατικότητα να βοηθά όλους να ξεχωρίζουμε το πραγματικά σημαντικό απʼ το επουσιώδες.

H Ελληνική Τράπεζα Οφθαλμών – «Γρηγόρης Γεωργαρίου», ένα όραμα και πρωτοβουλία του Χειρουργού Οφθαλμιάτρου κ. Αναστάσιου Χαρώνη, στη μνήμη του φίλου και συναδέλφου Γρηγόρη Γεωργαρίου, αναδείχτηκε νικητής του 2ου διαγωνισμού καινοτομίας στην υγεία, ΣΦΕΕ Innovation Project 2.0.

Η Ελληνική Τράπεζα Οφθαλμών-«Γρηγόρης Γεωργαρίου» είναι μια εταιρεία έντασης γνώσης στον ΔΗΜΟΚΡΙΤΟ, που στοχεύει στον τετραπλασιασμό των Ελλήνων δωρητών σώματος και στην δημιουργία μοναδικών στον κόσμο προϊόντων όπως μόσχευμα κερατοειδούς με ενδοσκελετό, δημιουργία ενδοφακού – τεχνητής ίριδας – μοσχεύματος με στήριξη χωρίς ράμματα και δημιουργία βιολογικών «φακών επαφής» για σύνθετα διαθλαστικά προβλήματα (π.χ. χρήση στο κερατόκωνο). 

Η ιδρυτική ομάδα της τράπεζας αποτελείται από έμπειρους Χειρουργούς Οφθαλμιάτρους, την αφρόκρεμα της νέας γενιάς Oφθαλμιάτρων διεθνούς ακτινοβολίας με γνωστικό αντικείμενο τον κερατοειδή, καθώς και καταξιωμένους ερευνητές-επιστήμονες του εθνικού κέντρου έρευνας-ΔΗΜΟΚΡΙΤΟ.

H δημιουργία μιας σύγχρονης τράπεζας οφθαλμών ανατρέπει τα δεδομένα στον τομέα των μεταμοσχεύσεων κερατοειδούς σε Παγκόσμιο επίπεδο. Στόχος είναι, σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, η εκθετική αύξηση της προσφοράς μοσχευμάτων στην Ελλάδα από πτωματικούς δότες, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα την μείωση του μέσου κόστους μοσχεύματος κατά 50% και τον υπέρ-διπλασιασμό του αριθμού των μεταμοσχεύσεων που γίνονται στην Ελλάδα και στην Κύπρο, περιορίζοντας την τυφλότητα στην Ελληνική κοινωνία.

Επίσης επιδιώκεται η εδραίωση της ηγετικής θέσης της Ελληνικής Τράπεζας Οφθαλμών -«Γρηγόρης Γεωργαρίου» στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ως η πιο αξιόπιστη και καινοτόμος τράπεζα στο είδος της. Θα είναι η πρώτη τράπεζα παγκοσμίως η οποία θα παρέχει εναλλακτικές λύσεις στην μεταμόσχευση κερατοειδούς με την πρωτοποριακή τεχνολογία παρασκευής «βιολογικών φακών επαφής». Θα επιτρέψει την μεταμόσχευση να γίνεται χωρίς συμβατικά ράμματα με ενδοσκελετό για γρηγορότερη αποκατάσταση της όρασης και θα εισαγάγει τον πρώτο στον κόσμο ενδοφακό κερατοειδικής στήριξης ειδικά σχεδιασμένο για μεταμόσχευση κερατοειδούς.

Οι συνεργάτες του Γρηγόρη και όλα τα ιδρυτικά μέλη της Τράπεζας οφθαλμών στο Δημόκριτο φιλοδοξούν η Τράπεζα οφθαλμών Γρηγόρης Γεωργαρίου να μπορέσει σύντομα να φέρει επάξια το όνομα του.

Share.

Comments are closed.

Personal Data Terms

“Our company through the contact form only asks for one name and email for any contact you make with us. This information will only be used for the communication and request you specify, and not for any other advertising approach. That further information you give us is at your own will and will be received directly from our company. Our site does not keep any data at its base or on the server that may be intercepted by third parties. At the same time, in order to ensure data transfer privacy, the company uses the SSL-128bit encryption protocol.

Your information will be retained for any correspondence for a reasonable period of 6 months and in the event of cooperation for the reasonable period laid down by the Greek Tax Law.

For more information, you can also visit the Terms of Use & Safety. “

×
Πολιτικη Προσωπικών Δεδομένων

«η εταιρία μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας σας ζητάει μόνο ένα όνομα και ένα e-mail επικοινωνίας για οποιαδήποτε επαφή κάνετε με εμάς. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την επικοινωνία και το αίτημα που μας ορίζετε και όχι για κάποια άλλη διαφημιστική προσέγγιση. Ότι περαιτέρω στοιχεία μας δώσετε είναι με ιδία βούληση και θα λαμβάνονται απ’ ευθείας από την εταιρία μας. Ο ιστότοπος μας δεν κρατάει κάποια δεδομένα στη βάση του ή στον server που μπορεί να υποκλαπούν από τρίτους. Παράλληλα για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, η εταιρεία χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-128bit.

Τα στοιχεία σας θα κρατηθούν για την όποια αλληλογραφία μας για εύλογο χρονικό διάστημα 6 μηνών και σε περίπτωση συνεργασίας για το εύλογο χρονικό διάστημα που ορίζει ο ελληνικός φορολογικός νόμος.

Για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε και τους Όρους χρήσης & Ασφάλειας

×