Το πιο πολυτελές και πιο ακριβό Range Rover όλων των εποχών

Το μοναδικό Holland & Holland Range Rover ενσαρκώνει τη δεξιοτεχνία δύο σπουδαίων βρετανικών μαρκών, της Range Rover και της Holland & Holland, που για όσους δεν γνωρίζουν ιδρύθηκε το 1835 και θεωρείται κορυφή στην κατασκευή καραμπίνων. Απευθύνεται φυσικά σε εύπορους κυνηγούς και διαθέτει μια σειρά από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που ανεβάζουν την τιμή του στα ύψη (£180.000), όπως θήκη για τις καραμπίνες με επένδυση ξύλου και καφέ δέρματος Alcantara και μεταλλικές λεπτομέρειες από τις καραμπίνες Holland & Holland στα χερούλια της πόρτας και του ταμπλό. Το μοντέλο είναι διαθέσιμο σε πετρελαιοκίνητο 4.4 λίτρων SDV8 με 339ίππους και 5.0 λίτρων V8 Supercharged με 510ίππους και θα παραχθούν 40 κομμάτια ετησίως για τα τρία επόμενα χρόνια.

www.landrover.com

L405_15HH_INT_DET04L405_15HH_INT_DET01

Share.

Comments are closed.

Personal Data Terms

“Our company through the contact form only asks for one name and email for any contact you make with us. This information will only be used for the communication and request you specify, and not for any other advertising approach. That further information you give us is at your own will and will be received directly from our company. Our site does not keep any data at its base or on the server that may be intercepted by third parties. At the same time, in order to ensure data transfer privacy, the company uses the SSL-128bit encryption protocol.

Your information will be retained for any correspondence for a reasonable period of 6 months and in the event of cooperation for the reasonable period laid down by the Greek Tax Law.

For more information, you can also visit the Terms of Use & Safety. “

×
Πολιτικη Προσωπικών Δεδομένων

«η εταιρία μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας σας ζητάει μόνο ένα όνομα και ένα e-mail επικοινωνίας για οποιαδήποτε επαφή κάνετε με εμάς. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την επικοινωνία και το αίτημα που μας ορίζετε και όχι για κάποια άλλη διαφημιστική προσέγγιση. Ότι περαιτέρω στοιχεία μας δώσετε είναι με ιδία βούληση και θα λαμβάνονται απ’ ευθείας από την εταιρία μας. Ο ιστότοπος μας δεν κρατάει κάποια δεδομένα στη βάση του ή στον server που μπορεί να υποκλαπούν από τρίτους. Παράλληλα για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, η εταιρεία χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-128bit.

Τα στοιχεία σας θα κρατηθούν για την όποια αλληλογραφία μας για εύλογο χρονικό διάστημα 6 μηνών και σε περίπτωση συνεργασίας για το εύλογο χρονικό διάστημα που ορίζει ο ελληνικός φορολογικός νόμος.

Για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε και τους Όρους χρήσης & Ασφάλειας

×