Project Hero: Το νέο Land Rover Discovery είναι το πρώτο που διαθέτει τεχνολογία Drone ώστε να χρησιμοποιηθεί από το Ερυθρό Σταυρό με σκοπό να σώσει ζωές

H Jaguar Land Rover Special Vehicle Operations (SVO) έχει σχεδιάσει και κατασκευάσει μια κατά παραγγελία έκδοση του νέου Land Rover Discovery για χρήση από τον αυστριακό Ερυθρό Σταυρό, το «Έργο Ήρωας» που παρουσιάστηκε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου της Γενεύης.

Το Project Hero είναι ένα προηγμένο όχημα επικοινωνίας, που δημιουργήθηκε για την υποστήριξη της σχέσης της Jaguar Land Rover με τη Διεθνή Ομοσπονδία του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (IFRC), το μεγαλύτερο ανθρωπιστικό δίκτυο στον κόσμο. Η SVO συνεργάστηκε με τον αυστριακό Ερυθρό Σταυρό για να αναπτύξουν ένα μοναδικό Land Rover που θα δοκιμαστεί από ομάδες αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Ελπίζεται ότι θα βοηθήσει τον Ερυθρό Σταυρό να σωθούν ζωές, επιταχύνοντας τους χρόνους ανταπόκρισης στις καταστροφές. Eίναι το πρώτο που φέρει drone στην οροφή του. Ένα πλήρως ολοκληρωμένο σύστημα προσγείωσης δίνει τη δυνατότητα αυτο-κεντραρίσματος και η τεχνολογία μαγνητικής συγκράτησης είναι η πρώτη στον κόσμο που επιτρέπει στο drone να προσγειωθεί στο Project Hero όταν το όχημα βρίσκεται σε κίνηση.

To drone ενισχύει τις ήδη εξαιρετικές δυνατότητες του Νέου Discovery. Με το drone στον αέρα, ζωντανό υλικό μπορεί να μεταδοθεί σε ομάδες αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης του Ερυθρού Σταυρού, βοηθώντας τους να ανταποκρίνονται πιο γρήγορα και αποτελεσματικά σε κατολισθήσεις, σεισμούς, πλημμύρες και χιονοστιβάδες. Δραματικές αλλαγές του τοπίου μπορεί να αλλοιώσουν τους χάρτες, πράγμα που αυξάνει τον κίνδυνο και τη δυσκολία ανεύρεσης και διάσωσης επιζώντων, Έτσι πανοραμική άποψη του drone θα επιτρέπει στους διασώστες να εξετάσουν μια σκηνή έκτακτης ανάγκης από ασφαλή απόσταση.

Share.

Comments are closed.

Personal Data Terms

“Our company through the contact form only asks for one name and email for any contact you make with us. This information will only be used for the communication and request you specify, and not for any other advertising approach. That further information you give us is at your own will and will be received directly from our company. Our site does not keep any data at its base or on the server that may be intercepted by third parties. At the same time, in order to ensure data transfer privacy, the company uses the SSL-128bit encryption protocol.

Your information will be retained for any correspondence for a reasonable period of 6 months and in the event of cooperation for the reasonable period laid down by the Greek Tax Law.

For more information, you can also visit the Terms of Use & Safety. “

×
Πολιτικη Προσωπικών Δεδομένων

«η εταιρία μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας σας ζητάει μόνο ένα όνομα και ένα e-mail επικοινωνίας για οποιαδήποτε επαφή κάνετε με εμάς. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την επικοινωνία και το αίτημα που μας ορίζετε και όχι για κάποια άλλη διαφημιστική προσέγγιση. Ότι περαιτέρω στοιχεία μας δώσετε είναι με ιδία βούληση και θα λαμβάνονται απ’ ευθείας από την εταιρία μας. Ο ιστότοπος μας δεν κρατάει κάποια δεδομένα στη βάση του ή στον server που μπορεί να υποκλαπούν από τρίτους. Παράλληλα για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, η εταιρεία χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-128bit.

Τα στοιχεία σας θα κρατηθούν για την όποια αλληλογραφία μας για εύλογο χρονικό διάστημα 6 μηνών και σε περίπτωση συνεργασίας για το εύλογο χρονικό διάστημα που ορίζει ο ελληνικός φορολογικός νόμος.

Για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε και τους Όρους χρήσης & Ασφάλειας

×